Przeglądy techniczne regałów wysokiego składowania

Przeglądy techniczne regałów wysokiego składowania

Dlaczego warto nam zaufać?

  • Certyfikat

    Po ukończeniu internetowego kursu BHP, każdy uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat potwierdzający zakończenie szkolenia.

  • Faktura

    Zgodnie z preferencjami klienta, generujemy rachunki, które następnie dostarczamy za pośrednictwem środków elektronicznych

  • Bezpłatna Pomoc

    W trakcie każdej fazy kursu gwarantujemy wsparcie oraz profesjonalne konsultacje.

Masz jakieś pytania. Napisz do nas: bok@protect24.com.pl

Przeglądy techniczne regałów wysokiego składowania

O czym „mówi” przegląd techniczny regałów wysokiego składowania ?

Przegląd techniczny regałów wysokiego składowania jest istotnym elementem dbania o bezpieczeństwo w magazynach lub halach magazynowych, gdzie przechowywane są duże ilości materiałów, towarów lub produktów na wysokich regałach. Regały te mogą być podatne na zużycie, uszkodzenia czy niewłaściwą konserwację, co może wpłynąć na ich wytrzymałość i stabilność. Dlatego przegląd techniczny ma na celu ocenę stanu technicznego regałów, aby zapewnić, że są one bezpieczne i spełniają odpowiednie normy.

Przegląd techniczny regałów wysokiego składowania może obejmować następujące kroki:

1.    Wizualna ocena: Przeglądacz sprawdza wizualnie stan regałów, szukając widocznych uszkodzeń, odkształceń, pęknięć, korozji lub innych nieprawidłowości.

2.    Pomiar poziomności: Wykorzystuje się narzędzia pomiarowe, aby upewnić się, że regały są prawidłowo ustawione i poziome, co ma wpływ na ich stabilność.

3.    Sprawdzenie mocowania: Przeglądacz ocenia, czy elementy łączeniowe, takie jak śruby i kołki, są odpowiednio zamocowane i nie ma luzów.

4.    Obciążenie regałów: Sprawdzenie, czy obciążenie na regałach nie przekracza ich deklarowanej nośności, aby uniknąć przeciążenia, co może prowadzić do uszkodzeń.

5.    Konserwacja: Przeglądacz może sprawdzić, czy regały są regularnie konserwowane, czy wymagają czyszczenia lub malowania w celu zabezpieczenia przed korozją.

6.    Ocena dokumentacji: Weryfikacja dokumentacji technicznej regałów, takiej jak instrukcje montażu i użytkowania, certyfikaty nośności, aby upewnić się, że regały są odpowiednio użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Przegląd techniczny regałów wysokiego składowania powinien być przeprowadzany regularnie przez wykwalifikowany personel lub specjalistów ds. bezpieczeństwa, w zależności od wielkości i rodzaju magazynu. Wszelkie usterki, uszkodzenia czy niewłaściwości powinny być naprawione lub skorygowane niezwłocznie, aby zapewnić bezpieczne warunki przechowywania i minimalizować ryzyko awarii czy wypadków.


Kim jest PRSES ?

"PRSES" to skrót od "Person Responsible for Storage Equipment Safety", co w języku polskim można tłumaczyć jako "Osoba Odpowiedzialna za Bezpieczeństwo Wyposażenia Magazynowego". Jest to osoba, która jest odpowiedzialna za zarządzanie i utrzymanie bezpiecznych warunków eksploatacji i użytkowania wyposażenia magazynowego, w tym regałów, wózków widłowych, podnośników, dźwigów, taśmociągów i innych urządzeń używanych w procesie składowania i transportu materiałów.

Rola PRSES

Rola PRSES jest szczególnie istotna w magazynach i halach, gdzie przechowywane są duże ilości materiałów, towarów czy produktów, a bezpieczne korzystanie z wyposażenia magazynowego jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej pracy i minimalizacji ryzyka wypadków czy uszkodzeń.

Obowiązki PRSES mogą obejmować:

1.    Regularne przeglądy i inspekcje wyposażenia magazynowego, aby upewnić się, że jest ono w dobrym stanie technicznym i spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa.

2.    Wdrażanie i przestrzeganie procedur bezpiecznego użytkowania wyposażenia magazynowego przez personel magazynu.

3.    Organizowanie szkoleń z zakresu bezpiecznego obsługiwania i eksploatacji wyposażenia magazynowego dla pracowników.

4.    Monitorowanie i kontrolowanie obciążenia wyposażenia magazynowego, aby zapobiec przeciążeniom, które mogą prowadzić do uszkodzeń.

5.    Prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym raportowanie przeglądów, inspekcji i działań naprawczych.

6.    Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie.

Osoba pełniąca rolę PRSES powinna być dobrze zaznajomiona z wyposażeniem magazynowym oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Jej zadaniem jest zapewnienie, że wyposażenie magazynowe jest w pełni funkcjonalne, bezpieczne i spełnia obowiązujące przepisy oraz normy branżowe.

Ekspercki przegląd regałów to kompleksowe badanie, które przeprowadza wykwalifikowany specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor bhp lub inżynier, mające na celu dokładne zbadanie stanu technicznego i bezpieczeństwa regałów magazynowych lub regałów wysokiego składowania.

Co obejmuje ekspercki przegląd regałów ?

Ekspercki przegląd regałów może obejmować następujące aspekty:

1.    Wizualna ocena: Inspektor dokładnie ocenia stan regałów, szukając widocznych uszkodzeń, pęknięć, odkształceń, korozji czy luzów w łączeniach.

2.    Pomiar poziomości i wytrzymałości: Przeprowadza się pomiar poziomości regałów, aby upewnić się, że są one prawidłowo ustawione. Dodatkowo, może być przeprowadzony test obciążenia, aby sprawdzić, czy regały są w stanie wytrzymać zaplanowany ciężar ładunku.

3.    Badanie materiałów: W niektórych przypadkach, może być przeprowadzona analiza materiałów, aby ocenić trwałość i jakość wykonania regałów.

4.    Sprawdzenie mocowania: Inspektor sprawdza, czy elementy łączeniowe, takie jak śruby, kołki czy ściany, są odpowiednio zamocowane i nie ma luzów.

5.    Ocena dokumentacji technicznej: Eksperci sprawdzają dokumentację techniczną regałów, w tym instrukcje montażu i użytkowania, aby upewnić się, że regały są użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

6.    Dokumentacja: Po przeprowadzeniu przeglądu, sporządzany jest raport zawierający wyniki oceny oraz ewentualne zalecenia dotyczące napraw, konserwacji czy wymiany elementów regałów.

Ekspercki przegląd regałów jest niezwykle istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa w magazynach i halach magazynowych. Dzięki takiej analizie można wykryć potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem regałów i podjąć odpowiednie działania w celu minimalizacji ryzyka wypadków czy uszkodzeń. Regularne przeglądy regałów są również wymagane w niektórych przepisach i normach, aby zapewnić, że regały są utrzymane w odpowiednim stanie i spełniają określone standardy bezpieczeństwa.

Potrzebujesz innego kursu?

Najczęściej zadawane pytania