dobór śoi

Dobór i dystrybucja środków ochrony indywidulanej

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Certyfikat

  Po ukończeniu internetowego kursu BHP, każdy uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat potwierdzający zakończenie szkolenia.

 • Faktura

  Zgodnie z preferencjami klienta, generujemy rachunki, które następnie dostarczamy za pośrednictwem środków elektronicznych

 • Bezpłatna Pomoc

  W trakcie każdej fazy kursu gwarantujemy wsparcie oraz profesjonalne konsultacje.

Masz jakieś pytania. Napisz do nas: bok@protect24.com.pl

Dobór i dystrybucja środków ochrony indywidulanej


Środki ochrony indywidualnej (ang. Personal Protective Equipment, PPE) to wszelkie specjalistyczne wyposażenie, odzież, urządzenia, i akcesoria używane przez pracowników do ochrony przed ryzykiem występującym na miejscu pracy. Środki te mają na celu minimalizowanie ryzyka wypadków, urazów czy chorób zawodowych. W zależności od charakteru pracy i występujących zagrożeń, środki ochrony indywidualnej mogą obejmować:

 1. Ochrona oczu i twarzy:
 • Okulary ochronne
 • Gogle ochronne
 • Osłony twarzy

Ochrona słuchu:

 • Stopy uszne
 • Słuchawki ochronne

Ochrona dróg oddechowych:

 • Respiratory filtrujące
 • Maski przeciwpyłowe

Ochrona głowy:

 • Kaski ochronne

Ochrona rąk:

 • Rękawice ochronne, np. rękawice gumowe, rękawice termiczne, rękawice chemiczne itp.

Ochrona ciała:

 • Kurtki ochronne
 • Fartuchy ochronne
 • Skafandry ochronne

Ochrona nóg i stóp:

 • Buty ochronne, np. buty z metalowym noskiem, buty antypoślizgowe itp.

Ochrona przed upadkiem:

 • Uprzęże i pasy bezpieczeństwa
 • Linie asekuracyjne
 • Hamulce przeciwupadkowe

Środki ochrony indywidualnej są istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w różnych branżach i zawodach. Wybór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinien być zawsze dostosowany do konkretnych zagrożeń i ryzyka występującego na miejscu pracy. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z PPE oraz stosowania innych zalecanych procedur bezpieczeństwa. Również regularne przeglądy i konserwacja środków ochrony indywidualnej są niezbędne, aby zapewnić ich odpowiednią funkcjonalność i wydajność w ochronie przed ryzykiem.

na czym polega dobór środków ochrony indywidualnej

Dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej (PPE) jest procesem kluczowym dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracowników na miejscu pracy. Dobrze dobrane PPE ma za zadanie minimalizować ryzyko wystąpienia urazów czy schorzeń zawodowych. Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów:

 1. Analiza zagrożeń: Pierwszym krokiem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń na miejscu pracy. Należy dokładnie zrozumieć, jakie ryzyko występuje w danej pracy i jakie są jego źródła. To pozwoli na określenie, jakie rodzaje PPE są wymagane do ochrony pracowników.
 2. Wybór odpowiednich PPE: Na podstawie analizy zagrożeń należy dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Należy wziąć pod uwagę rodzaj zagrożenia (np. mechaniczne, chemiczne, biologiczne, termiczne, elektryczne itp.), charakter pracy oraz wymagania wynikające z przepisów i norm bezpieczeństwa.
 3. Ocena skuteczności: Wybrane środki ochrony powinny być odpowiednio skuteczne w minimalizowaniu występującego ryzyka. Należy sprawdzić, czy PPE zapewniają odpowiedni poziom ochrony i są dostosowane do specyfiki pracy.
 4. Szkolenie pracowników: Wprowadzenie nowych środków ochrony indywidualnej powinno być poprzedzone szkoleniem pracowników w zakresie ich poprawnego użytkowania. Pracownicy powinni być świadomi, jakie zagrożenia mogą wystąpić i w jaki sposób korzystać z PPE.
 5. Testowanie i certyfikacja: Upewnienie się, że wybrane środki ochrony indywidualnej spełniają wymagane normy i certyfikaty. Należy zwrócić uwagę na jakość i wiarygodność producenta.
 6. Regularne przeglądy: PPE powinno być regularnie sprawdzane i konserwowane, aby zapewnić jego odpowiednią funkcjonalność i wydajność. W razie wykrycia uszkodzeń lub wad, sprzęt powinien zostać natychmiast naprawiony lub wymieniony.

Potrzebujesz innego kursu?

Najczęściej zadawane pytania