Zwroty i reklamacje

Poniżej zamieszczamy dwa druki.
Pierwszy z nich to druk zwrotu, natomiast drugi to druk reklamacji.

  1. Formularz odstąpienia
  2. Formularz reklamacji


Zasady
1. Pobierz druk
2. Dokładnie wypełnij druk komputerowo i/lub czytelnie ręcznie
3. Zapoznaj się ze zwrotem i/lub reklamacją, odnosząc się do regulaminu