Autoryzowane przeglądy sprzętu do prac na wysokości Protekt, Delta Plus

Autoryzowane przeglądy sprzętu do prac na wysokości Protekt, Delta Plus

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Certyfikat

  Po ukończeniu internetowego kursu BHP, każdy uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat potwierdzający zakończenie szkolenia.

 • Faktura

  Zgodnie z preferencjami klienta, generujemy rachunki, które następnie dostarczamy za pośrednictwem środków elektronicznych

 • Bezpłatna Pomoc

  W trakcie każdej fazy kursu gwarantujemy wsparcie oraz profesjonalne konsultacje.

Masz jakieś pytania. Napisz do nas: bok@protect24.com.pl

Autoryzowane przeglądy sprzętu do prac na wysokości Protekt, Delta Plus


Przegląd sprzętu do prac na wysokości jest niezwykle istotny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wykonujących zadania na wysokości, takie jak prace na rusztowaniach, drabinach, podnośnikach koszowych, czy w zakładach przemysłowych, gdzie występują platformy robocze na wysokościach.

Przegląd ten powinien być przeprowadzany regularnie przez wykwalifikowany autoryzowany punkt oraz odpowiednio przeszkolonych pracowników, aby upewnić się, że sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i spełnia wymogi bezpieczeństwa.

Regularne przeglądy eksperckie, kluczem do bezpieczeństwa prac na wysokości

Regularny przegląd sprzętu do prac na wysokości jest kluczowy dla zapewnienia, że sprzęt jest bezpieczny i spełnia wymogi bezpieczeństwa. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek, sprzęt powinien zostać wyłączony z użytku do czasu naprawy lub wymiany. Pracownicy powinni być również regularnie szkoleni w zakresie bezpiecznego korzystania z tego typu sprzętu i przestrzegania odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Kto wykonuje przegląd ekspercki sprzętu do prac na wysokości ?

Przegląd sprzętu do prac na wysokości powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego personelu, który posiada odpowiednie kompetencje i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa oraz obsługi danego sprzętu. Osoba odpowiedzialna za przegląd powinna mieć doświadczenie i być dobrze przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz obsługi konkretnego sprzętu do prac na wysokości.

W zależności od rodzaju sprzętu i jego zastosowania, przegląd może być wykonany przez:

1.    Wykwalifikowanego specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadającego wiedzę i doświadczenie: Osoba taka posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy, co pozwala jej na dokładną ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa sprzętu.

2.    Serwisantów lub mechaników specjalizujących się w danym rodzaju sprzętu: Przeglądy techniczne mogą być wykonywane przez serwisantów lub mechaników, którzy są wyspecjalizowani w naprawie i konserwacji danego typu sprzętu do prac na wysokości.

3.    Inżynierów lub techników: W niektórych przypadkach, przeglądy mogą być przeprowadzane przez inżynierów lub techników, którzy mają odpowiednie umiejętności i wiedzę techniczną, aby ocenić stan techniczny i nośność sprzętu.

Niezależnie od tego, kto wykonuje przegląd, ważne jest, aby osoba ta miała odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz była świadoma odpowiednich przepisów i standardów bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem danego sprzętu do prac na wysokości. Przeglądy powinny być przeprowadzane regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta i/lub obowiązującymi przepisami, aby zapewnić, że sprzęt jest w dobrym stanie i bezpieczny do użytku.

Czy warto wykonywa przegląd sprzętu do prac na wysokości

Tak, wykonywanie regularnych przeglądów sprzętu do prac na wysokości jest niezwykle ważne i wartościowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz sprawności i trwałości używanego sprzętu. Przeglądy mają na celu wczesne wykrywanie ewentualnych usterek, uszkodzeń, luzów czy innych nieprawidłowości, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo prac na wysokości.

Korzyści z regularnych przeglądów sprzętu do prac na wysokości

 1. Bezpieczeństwo pracowników: Regularne przeglądy pozwalają wykryć ewentualne problemy związane ze sprzętem przed jego użyciem, dzięki czemu można uniknąć wypadków i urazów na wysokości.
 2. Wydłużenie żywotności sprzętu: Wczesne wykrycie uszkodzeń pozwala na podjęcie odpowiednich działań naprawczych, co może przedłużyć żywotność sprzętu i zmniejszyć koszty związane z koniecznością wymiany.
 3. Spełnianie wymogów prawnych i norm bezpieczeństwa: W wielu jurysdykcjach obowiązują przepisy prawne, które wymagają regularnych przeglądów sprzętu do prac na wysokości. Regularne przeglądy pozwalają spełniać te wymogi.
 4. Minimalizacja awarii: Dzięki przeglądom można wykryć i naprawić drobne usterki, zanim staną się one poważnym problemem i spowodują awarię sprzętu.
 5. Ochrona renomy firmy: Regularne przeglądy pokazują, że firma dba o bezpieczeństwo pracowników i klientów, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku i zaufania wśród interesariuszy.

Przeglądy sprzętu do prac na wysokości powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, który posiada odpowiednie kompetencje i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i obsługi danego sprzętu. Przeglądy powinny być planowane regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta lub obowiązującymi przepisami, w zależności od rodzaju sprzętu i jego intensywności użytkowania. Przed przeprowadzeniem przeglądu warto zapoznać się z instrukcjami producenta oraz przepisami bezpieczeństwa, aby przestrzegać odpowiednich procedur i wytycznych.

Potrzebujesz innego kursu?

Najczęściej zadawane pytania