Aktywne filtry

Trudnopalna odzież

Odzież trudnopalna jest przede wszystkim odzieżą certyfikowaną. Odzież trudnopalna potocznie też nazywana odzieżą ochronną, znajduje zastosowanie w pracach pożarowo niebezpiecznych takich jak spawanie, cięcie palnikiem,  podgrzewanie, wyżarzanie, lutowanie, używanie otwartego ognia podczas prac remontowo-budowlanych. Odzież ochronna trudnopalna zabezpiecza pracownika przed krótkotrwałym działaniem ognia, iskrami, które są efektem np. szlifowania metali, cięcia metali.

Odzież trudnopalna BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) to specjalna odzież ochronna, która została zaprojektowana i wykonana z materiałów trudnopalnych, które ograniczają rozprzestrzenianie się płomieni i zmniejszają ryzyko poparzeń. Jest przeznaczona do pracy w miejscach, gdzie istnieje ryzyko ekspozycji na ogień, łatwopalne substancje chemiczne lub wybuchy.

Oto kilka cech i zastosowań odzieży trudnopalnej BHP:

1.     Materiały trudnopalne: Odzież trudnopalna jest wykonana z materiałów, które posiadają właściwości trudnopalne, czyli charakteryzują się zdolnością do opóźniania palenia i samogaszenia. Najczęściej stosowane materiały to aramidy, takie jak Nomex, Kevlar lub Protex, a także modyfikowane poliestry i inne specjalistyczne tkaniny trudnopalne.

2.     Ograniczenie rozprzestrzeniania się płomieni: Odzież trudnopalna zapewnia ochronę poprzez ograniczanie rozprzestrzeniania się płomieni na powierzchni odzieży. Materiały trudnopalne mają zdolność do samogaszenia, co oznacza, że płomień gasi się samoistnie po usunięciu źródła ognia.

3.     Ochrona przed poparzeniami: Odzież trudnopalna chroni pracowników przed poparzeniami i oparzeniami termicznymi. Materiały trudnopalne mają wysoką temperaturę zapłonu i utrzymują swoje właściwości ochronne nawet w warunkach wysokich temperatur.

4.     Dodatkowe właściwości ochronne: Odzież trudnopalna może mieć dodatkowe właściwości, takie jak odporność na chemikalia, antystatyczność czy ochrona przed łukami elektrycznymi. To zależy od specyfiki zastosowanych materiałów i norm, którym odzież odpowiada.

5.     Normy bezpieczeństwa: Odzież trudnopalna powinna spełniać określone normy bezpieczeństwa, takie jak europejska norma EN ISO 11612 dla odzieży ochronnej przed cieplnymi zagrożeniami, w tym płomieniami, ciepłem promieniowania konwekcyjnego, ciepłem promieniowania radiacyjnego i roztapianiem metalu. Istnieją również inne normy, takie jak EN 1149 dla odzieży antystatycznej i EN 61482 dla odzieży ochronnej przed łukami elektrycznymi.

Odzież trudnopalna BHP jest niezbędna w miejscach pracy, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożaru, wybuchu lub ekspozycji na substancje łatwopalne. Jest szczególnie ważna w branżach, takich jak przemysł petrochemiczny, rafineryjny, energetyka, przemysł metalurgiczny i innych, gdzie praca odbywa się w pobliżu źródeł ognia i wysokich temperatur. Przed wyborem odzieży trudnopalnej zaleca się zapoznanie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i konsultację z wewnętrzną służbą BHP lub dostawcą odzieży ochronnej, aby wybrać odpowiednie produkty, które spełniają wymagania i zapewniają maksymalną ochronę pracownikom.