Szkolenie z bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest

Konsekwencje naszych czynów biegną szybciej, niż my przed nimi uciekamy - Jacques Deval