Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

Szkolenia wstępne bhp 
Szkolenia wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzimy na terenie woj. podkarpackiego, dla każdej grupy zawodowej. Pamiętajmy, że szkolenia wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są m.in. bazą do zatrudnienia pracownika, zgodnie z literą prawa.

Szkolenia okresowe bhp

Przeprowadzamy w formie stacjonarnej, jak również w formie na odległość tzw. samokształcenie kierowane. 

Szkolenia okresowe bhp prowadzimy dla każdej grupy zawodowej, dostosowując odpowiedni program do danego zawodu.
 

Reprezentowanie przed organami kontrolnymi
Naszych stałych klientów, w ramach outsorucingu bhp, reprezentujemy przed organami Państowej Inspekcji Pracy.

  Kontrola kompleksowa 

Nie rzadziej niż jeden raz w roku właściciel firmy, ma obowiązek przeprowadzenia kompleksowej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pomimo obowiązku, dobrze przeprowdzona kontrola będzie pokazywać, nad którymi sferami bezpieczeństwa należy popracować. 

Kontrola wycinkowa
Odbywa się w sytuacji gdy klient chce sprawdzić daną sferę bezpieczeństwa w firmie np. funkcjonowanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Outsourcing bhp
Jest to forma stałej współpracy z firmą, stałej dawki informacji dla właściciela firmy w temacie bezpieceństwa i higieny pracy, bieżącego doradztwa oraz wsparcia w trudnych sytuacjach. 

Postępowanie powypadkowe metodą TOL
Wychodzimy z założenia, że jakość opracowanego protokołu obrani się sama. Dlatego od 10 lat rozpatrujemy zdarzenia metodą TOL, która pozwala nam na bardzo szczegółowe podejście do każdego zdarzenia.

Dobór ŚOI
W ramach outsourcingu bhp, stale dobieramy odpowiednie środki ochrony indywidualnej do wykonywanej pracy, np. stanowisko pracownika budowlanego, niekoniecznie wszędzie znaczy to samo.

Opracowanie instrukcji stanowiskowych
Na życzenie klienta czy też po przeprowadzonej kontroli, jeżeli z wniosków i zaleceń wynika fakt opracowania instrukcji, orpacowujemy ją na dane stanowisko pracy, pod dane urządzenie.
  

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP
Opis usługi opis usługi, lorem ipsum lorem ipsum

bhp.jpg